Στὴν Ἑλλάδα ὁ Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Παῦλος

.

Πέμπτη17Οκτώβριος2013

Στὴν Ἑλλάδα ὁ Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Παῦλος

   Στὸ ἀεροδρόμιο Ἐλευθέριος Βενιζέλος βρέθηκε σήμερα τὸ ἀπόγευμα ὁ Ἐπίσκοπός μας μαζὶ μὲ τὸ Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Χριστιανουπόλεως κ.Γρηγόριο  καὶ τοὺς ἱερεῖς π. Μιχαὴλ καὶ π.Ματθαῖο , γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τὸ Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀμερικῆς κ. Παῦλο καὶ τὴ συνοδεία του,οἱ ὁποῖοι βρίσκονται ἀπὸ σήμερα στὴν Ἑλλάδα μὲ σκοπὸ νὰ παρευρεθοῦν τὸ ἐρχόμενο Σάββατο στὸ μνημόσυνο τῶν αὐταδέλφων Πέτρου Ἀρχιερέως καὶ Νήφωνος Ἱερομονάχου.
  Ὁ Σεβασμιώτατος κ.Παῦλος
ἐξ αἰτίας τῆς ἀσθενείας του ἐπανῆλθε στὴν Ἑλλάδα ἔπειτα ἀπὸ ὀκτὼ χρόνια καὶ  μὲ δάκρυα στὰ μάτια χαιρέτησε τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἱερεῖς.
  Μετὰ τὴ διαμονὴ στὴν Ἀθήνα θὰ μεταβοῦν στὸ νησὶ τῆς Χίου προκειμένου νὰ παρευρεθοῦν στὴν ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Χιοπολίτου.