Α’ Κυριακὴ Λουκᾶ

.

Δευτέρα07Οκτώβριος2013

Α’ Κυριακὴ Λουκᾶ

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Χαλκίδος λειτούργησε σήμερα ὁ Ἐπίσκοπος μὲ συλλειτουργὸ τὸν εὐλαβέστατο ἱερομόναχο πατέρα Τιμόθεο.
   Στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε τὸ πόσο σημαντικὸ εἶναι στὴ ζωή μας νὰ κάνουμε τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου μας, ὅπως ὁ Σίμων, ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, ὁ ὁποῖος «ἐπὶ τῷ ρήματι τοῦ Κυρίου » ἔριξε  ξανὰ τὰ δίχτυα καὶ, ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος, δὲν μποροῦσαν νὰ τὰ σηκώσουν ἀπὸ τὸ βάρος!
  Αὐτὸ εἶναι ποὺ λείπει σήμερα ἀπὸ τοὺς περισσότερούς μας, ἡ συνειδητὴ ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἡ ὕπαρξη τῆς ὁποίας θὰ βελτίωνε σίγουρα τὶς καταστάσεις τῶν ἡμερῶν μας.