2b.jpg

Διεύθυνση

Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας
Δημοκρίτου 18, Ἀχαρναί, 136 71 
Τηλ. 210 2466385
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αναζήτηση άρθρων

Κείμενο
Από
Έως

Μήνυμα Χριστουγέννων ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 2018

Πέμπτη03Ιανουάριος2019

Μήνυμα Χριστουγέννων ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 2018

«Θεὸς ὤν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν, 

τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν Ἄγγελον, εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν». 

(Εἱρμὸς ε΄ Ὠδῆς πεζοῦ Κανόνος Χριστοῦ Γεννήσεως)

γαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ τεχθέντι·

Γιὰ ἄλλη μία φορὰ μᾶς ἀξιώνει ἡ ἄμετρη Φιλανθρωπία τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μας νὰ ὀρθρίζουμε ἑόρτια, λουσμένοι στὸ φῶς τῆς θεογνωσίας, καὶ νὰ πανηγυρίζουμε ὀρθοδόξως τὴν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος μας Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μία Ἑορτὴ ποὺ ἀστράφτει ἀπὸ χάρη καὶ χαρὰ καὶ πλημμυρίζει τὸν ἄκοσμο κόσμο μας μὲ τὰ κύματα τῆς θείας ἀγάπης, εἰρήνης καὶ εὐλογίας!

Δόξα στὴν θεία συγκατάβασή Του!

Διότι ὁ Θεός μας εἶναι Πατὴρ Οἰκτιρμῶν, πλήρης ἀγάπης, συγγνώμης καὶ εὐσπλαγχνίας. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἔδειξε τὸ μέγα ἔλεός Του στὸ γένος τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπέστειλε τὸν Μονογενῆ Υἱό Του στὴν γῆ, γιὰ νὰ παράσχει τὴν Εἰρήνη, ὡς Πηγή, Δοτήρας καὶ Χορηγὸς τῆς Εἰρήνης.

 Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρὸς εἶναι ὁ «Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος», ὅπως τὸν περιγράφει ὁ Προφήτης Ἡσαΐας (9:6), διότι ἐξαγγέλλει καὶ ἀποκαλύπτει στὸν κόσμο τὴν προαιώνια μεγάλη καὶ ἄρρητη Βουλὴ τοῦ Θεοῦ, τὸ προαιώνιο σχέδιό Του, τὸ Προηγούμενο Θέλημά Του, γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ τὸ Μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας, ὡς Μυστήριο εἰρηνεύσεως καὶ ἐπανασυνδέσεώς μας μὲ τὸν Θεό.

 Ἐνανθρωπήσας καὶ γεννηθεὶς «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου» ὡς Βρέφος στὴν Βηθλεέμ, ὁ Ἑρμηνευτὴς καὶ Ἐκπληρωτὴς τῆς Μεγάλης Βουλῆς, ὁ «Ἄρχων τῆς Εἰρήνης» Μεσσίας Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ἀνατέλει τὸ Φῶς τῆς θεογνωσίας καὶ ἐπιγνώσεως τοῦ θείου Θελήματος. Αὐτὸς διαλύει τὰ σκότη τῆς ἀπιστίας, τῆς πλάνης καὶ τῆς ἁμαρτίας, κατανικᾶ τὸν διάβολο καὶ ἀποκαθιστᾶ τὴν Εἰρήνη.

Γι΄ αὐτὸ καὶ μόνον μὲ τὴν ἀληθινὴ θεογνωσία, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ταπείνωση ἔχουμε Εἰρήνη. Μόνον μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ὀρθρίζουμε στὴν δοξολογία τοῦ Θεοῦ, στὴν Ὀρθοδοξία καὶ Ὀρθοπραξία, ὄντες εἰρηνευμένοι καὶ συμφιλιωμένοι, φορεῖς καὶ ἐξάγγελοι Εἰρήνης.

Τὸ δῶρο τῆς Εἰρήνης εἶναι θεῖο καὶ δίνεται σὲ αὐτοὺς ποὺ τὸ ζητοῦν: «Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, εἰρήνην δὸς ἡμῖν!» (Ἡσ. 26:12). Ὁ Κύριός μας εἶναι Αὐτὸς ποὺ διώχνει τὴν ἔχθρα τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεό, χαρίζοντας τὴν ἄφεση ὅπου ὑπάρχει Μετάνοια, ποὺ συμφιλιώνει γῆ καὶ οὐρανό, ποὺ διαλύει τὴν ἀντιπάθεια καὶ τὸ μῖσος μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἐναρμονίζοντας τὶς σχέσεις, ποὺ φέρνει τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη στὸν κάθε ἄνθρωπο, ὡς γαλήνη καὶ ἕνωση νοῦ καὶ καρδιᾶς.

Αὐτὸς εἶναι ἡ Εἰρήνη μας (Ἐφ. 2:14), ἀφοῦ βεβαίως τὴν χάρισε μὲ τὴν ἐπισφράγιση τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως, καὶ παρέχει τὴν Εἰρήνη ὄχι ὅπως τὴν ἐννοεῖ ὁ κόσμος, ἀλλὰ τὴν δική Του, αὐτὴν ποὺ νικάει τὸν φόβο καὶ τὴν ταραχὴ (Ἰω. 14:27) καὶ ἑνώνει θεοπρεπῶς, ὑπερβαίνοντας κάθε ἐμπόδιο.

***

Ὅμως, ποῦ εἶναι ἡ «ἐπὶ γῆς Εἰρήνη», τὴν ὁποία κήρυξαν καὶ δοξολόγησαν οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι τὴν βραδιὰ τῆς Γεννήσεως τοῦ θείου Βρέφους; Τί συμβαίνει καὶ τί ἐπικρατεῖ μέσα μας καὶ ἔξω ἀπὸ ἐμᾶς;

 θλιβερὴ διαπίστωση εἶναι, ὅτι σχεδὸν παντοῦ ὑπάρχει ταραχή, σύγκρουση καὶ πόλεμος! Στὶς καρδιές, στὰ μυαλά, στὶς σχέσεις, στὸν κόσμο, ἀλλὰ δυστυχῶς κάποτε ἀκόμη καὶ στὴν Ἐκκλησία!

Ὅσο ἐπικρατοῦν ἰδιοτροπίες, ἐγωϊσμοί, πλάνες, ἱκανοποιήσεις παθῶν, ἄνομες ἐπιδιώξεις, προδοσίες, ἐχθρότητες καὶ μίση, ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει συμφιλίωση μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἔτσι εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρξει καὶ νὰ ἐπικρατήσει ἡ Εἰρήνη.

Ὅπου λείπει ἡ ἀληθινὴ πίστη στὸν Θεό, ἡ Ἀλήθεια, ἀλλὰ καὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ τήρηση τοῦ ἁγίου Θελήματός Του, ὁ σεβασμὸς στὴν θεοπαράδοτη ἱεραρχικὴ τάξη στὴν Ἐκκλησία Του, ἐκεῖ λείπει ὁ Θεός, ἀπουσιάζει ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀγάπη, διότι οἱ ἄνθρωποι «ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν» (Ρωμ. 3:17).

Γι΄ αὐτὸ καὶ συναντοῦμε τόσο συχνὰ διαταραγμένες προσωπικότητες, γεμᾶτες σύγχυση, ἀσυναρτησία, σκληρότητα καὶ ταραχή. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ τόση διασάλευση στὶς ψυχές, στοὺς λογισμούς, στὴν κοινωνία, στὸν κόσμο.

Ἀλλὰ καὶ στὴν Ἐκκλησία ἀκόμη, στὸ καταφύγιο καὶ τὸ λιμάνι τῆς Εἰρήνης, κάποιοι ἀνειρήνευτοι ἄνθρωποι τορπιλλίζουν τὸ θεῖο καὶ πολύτιμο ἀγαθὸ τῆς Εἰρήνης μὲ ἀλλόκοτους νεολογισμοὺς καὶ παραλογισμοὺς τῆς σκοτισμένης διάνοίας τους καὶ τῆς ταραγμένης καρδιᾶς τους, νομίζοντας στὴν ἀφροσύνη τους ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὑπηρετοῦν τὸ δίκαιο καὶ τὴν ἀλήθεια!

Χρέος μας εἶναι νὰ ἀντιμετωπίζουμε ἀποφασιστικὰ κάθε ἐπιβουλή, παραμένοντας ἀδιατάρακτοι, ὡς ὑπηρέτες τῆς πραγματικῆς Εἰρήνης τῆς -κατὰ τὸν Ἅγιο Θεόδωρο Στουδίτη- «εἰρηνοχύτου Ὀρθοδοξίας» μας.

***

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Εἴθε νὰ ἐπαναλαμβάνουμε μαζὶ μὲ τὸν Ψαλμωδό: «οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίᾳ θαλασσῶν» (Ψαλμ. 45:3), ὅ,τι καὶ ἄν συμβαίνει στὴν ζωή μας καὶ στὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας! Καὶ νὰ γευόμαστε ἀπὸ τὸν Χορηγὸ τῆς Εἰρήνης Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ τὴν γλυκύτητα τῆς Εἰρήνης Του, μέσῳ τῶν ἁγίων Μυστηρίων Του, μὲ εἰρήνη συνειδήσεως καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴ νίκης καὶ μετοχῆς στὴν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!

Ἅγια Χριστούγεννα 2018
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

        Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

             Τὰ Μέλη
† Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
† Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
† Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
† Ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ 
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

†Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση

Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom
Free Joomla! templates by AgeThemes