Στὴ Μονὴ Χρυσοβαλάντου τῆς '' Παναγίας '' ὁ Ποιμενάρχης μας

.

Τετάρτη28Αύγουστος2013

Στὴ Μονὴ Χρυσοβαλάντου τῆς '' Παναγίας '' ὁ Ποιμενάρχης μας

   Στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Ἀττικῆς ἑόρτασε τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου ὁ Ποιμενάρχης μας μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν Ἱερέων π. Χρήστου καὶ π. Ματθαίου.

   Μέσα σὲ κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε ὁλονύκτιος ἀκολουθία  στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μὲ ἱεροψάλτριες τὶς μοναχὲς,οἱ ὁποῖες διακρίνονται γιὰ τὴν πιστὴ ἀπόδοση  τῶν βυζαντινῶν ὕμνων, ὅπως ἀκριβῶς διδάχθηκαν ἀπὸ τὸν ἀόμματο ὁσιότατο μοναχὸ π. Δοσίθεο Κατουνακιώτη.

   Σύμφωνα μὲ τὸ τυπικὸ τῆς Μονῆς, στὸ τέλος τῆς ἐνάτης ὠδῆς ψάλλουν τὰ ἐγκώμια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐνώπιον τοῦ ἀνθοστολισμένου ἐπιταφίου της, ἐνῶ στὸ τέλος τοῦ ὄρθρου γίνεται ἡ περιφορὰ αὐτοῦ ἐντὸς τῶν τειχῶν τῆς μονῆς.

   Ἡ ὁμιλία τοῦ Ἐπισκόπου μας ἦταν ἕνα ἐγκώμιο πρὸς τὴν Ἀειπάρθενο κόρη Μαριὰμ· τὴ μεγάλη Μάνα, τὴ Δέσποινα, τὴν Προστάτιδα, τὴν Πρέσβειρα, τὴν ἐγγυήτρια, τὴ Βοηθό, τὴ Θεραπαινίδα, τὴν Ἐλπίδα, τὸ στήριγμα, τὴ Σκέπη, τὴν Προστασία!

   Σ' ἐκείνην προσέτρεχε ὁ λαὸς μας ὅλα τὰ χρόνια, σὲ ὅλες του τὶς δυσκολίες, τὶς χαρὲς  καὶ τὶς λύπες ζητώντας τὴ βοήθειά της, ἡ ὁποία ἦταν πάντοτε ἄμεση καὶ ὁρατή.

   Σ' αὐτήν προστρέχουμε σήμερα ὅλοι ἐμεῖς καὶ τῆς ζητᾶμε ἱκετευτικὰ, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε,  νὰ μας βοηθήσει καὶ πάλι.

   Νὰ μὴ μας ἀφήσει μόνους, ἐγκαταλελειμμένους καὶ ἀπροστάτευτους ἐνώπιον αὐτῶν τῶν «ἁρπακτικῶν» ποὺ βρίσκονται ἀνάμεσά μας.

   Ἐσένα θέλουμε, Κυρία Θεοτόκε, νὰ μας ἐλευθερώσεις!

   Κουραστήκαμε καὶ ἀπογοητευτήκαμε ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐμεῖς ἐμπιστευθήκαμε,γιὰ νὰ μας κυβερνήσουν!

   Δέσποινα τοῦ κόσμου, ἐλπὶς καὶ προστασία τῶν πιστῶν, δέξου τὶς δεήσεις ὅλων τῶν Χριστιανῶν.

   Ἐσὺ ,ποὺ μετέστης πρὸς τὴνληθιν Ζωὴ καὶ ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες!