Θ' Κυριακὴ Ματθαίου

.

Κυριακή25Αύγουστος2013

Θ' Κυριακὴ Ματθαίου

   Στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Λυκοβρύσεως Ἀττικῆς, λειτούργησε σήμερα ὁ Ἐπίσκοπὸς μας θ' Κυριακὴ Ματθαίου.

   Ἡ ὁμιλία τοῦ εἶχε ἀναφορὰ στὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα,

 '' Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε περάσει κάποια ''τρικυμία μὲ μεγάλα κύματα'' στὴ ζωὴ μας.

Εἴτε αὐτὴ εἶναι στεναχώρια, εἴτε εἶναι πόνος, θλίψη, ἀπαισιοδοξία, ἀσθένεια, οἰκονομικὴ δυσχέρεια.

   Μέσα στὸ χάος, στὴν ἀπελπισία, στὴν καταστροφή, ἐκεῖ ποὺ αἰσθανόμαστε ὅτι χανόμαστε, ὅτι τὰ πάντα εἶναι ''μαῦρα'', ὅσες φορὲς σηκώσαμε τὰ χέρια μας νὰ ζητήσουμε βοήθεια καὶ συμπαράσταση ἀπὸ τὸν Κύριὸ μας, ἡ ἀνταπόκριση ἦταν, καὶ εἶναι ἄμεση.

   Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συνέβη, καὶ μὲ τὸν Ἀπόστολο Πέτρο.

   Ἐκεῖ ποὺ αἰσθάνθηκε ὅτι καταποντίζεται, ζήτησε βοήθεια ἀπὸ τὸν Δάσκαλο, καὶ ἀμέσως ''ἀνέστη ἐκ τοῦ ὕδατος τῆς ταραγμένης θαλάσσης''.

   Κάτι ἀνάλογο βιώνουμε ὅλοι ἐμεῖς σήμερα στὴν προσωπικὴ ζωὴ καὶ στὴν Πατρίδα μας.

   Ὑπάρχει ''θαλασσοταραχή, φουρτούνα, καταποντισμός, θύελλα μὲ δυνατοὺς ἀνέμους''.

   Ὅσοι πιστεύουν στὸν Χριστό, ἀκοῦν τὴ φωνὴ Του, ὅπως τὴν ἄκουσαν σήμερα οἱ Ἀπόστολοι, ''θαρσεῖτε ἐγὼ είμὶ μὴ φοβεῖσθε'', καὶ ἀμέσως ἔρχεται Φῶς, ἠρεμία, γαλήνη, ἐλπίδα μὲ πλούσια ψυχικὴ δύναμη,γιὰ νὰ σηκωθοῦμε ἀπὸ τὶς πτώσεις μας, ξεπερνώντας κάθε δυσκολία καὶ πρόβλημα.

   Μὲ αὐτὸ τὸ θάρρος καὶ αὐτὴ τὴν πίστη, μποροῦμε νὰ ἐξαφανίσουμε ὅλες τὶς ''φουρτοῦνες'' τῆς ζωῆς, φθάνει ἐμεῖς ν' ἀφήσουμε τὰ δικὰ μας ''θέλω'', καὶ νὰ τ΄ἀντικαταστήσουμε, μὲ τὰ ''θέλω'' τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ!

   Σίγουρα μποροῦμε, ἀρκεῖ νὰ θέλουμε!