Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος

.

Δευτέρα19Αύγουστος2013

Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος

   Σὲ κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα  ἑορτάσθηκε ἡ Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ στὸν Βαρνάβα Ἀττικῆς, τὴ Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Πρεσβύτερος π. Ματθαίος Μαβίδης.

 

     Ἐπίσης πανηγύρισε τὸ παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Παιανία Ἀττικῆς, μὲ λειτουργὸ τὸν Ἱερομόναχο π. Γρηγόριο, ἀπὸ τὴν διωκόμενη  Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἐσφυγμένου Ἁγίου Ὄρους.

     Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ συγκεκριμένο παρεκκλήσιο οἰκοδομήθηκε στὸ σημεῖο ὅπου ἐπρόκειτο νὰ γίνει ἀνέγερση τοῦ Μεγάλου Μωαμεθανικοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου.