Καλὴ Παναγιά!

.

Τετάρτη14Αύγουστος2013

Καλὴ Παναγιά!

    λες ο γενεές τν ρθοδόξων προσφέρουν μνους καί δεήσεις στήν περαγία Θεοτόκο, ἡ ποία εναι ,πως λέγει καί ὁ μνωδός ,τό πρτο πρόσωπο στήν εραρχία μέσως μετά τήν  γία Τριάδα. ''Χαίροις μετά Θεόν Θεός τά δευτερεα τς Τριάδος ἡ χουσα'' (Θεοτοκάριον).

    Εναι γέφυρα το Ορανο καί τς γς, μητέρα τς Ζως λλά καί λων τν νθρώπων, καθώς καί ἡ γγυήτρια λων τν λλήνων Ρωμιν!

    Εναι πολύ συγκινητικό τγεγονὸς ὅτι σήμερα στόν ρθόδοξο χρο λατρείας ριθμοῦνται πάνω πό δέκα χιλιάδες προσωνύμια τῆς Παναγιάς. Τά περισσότερα μοναστήρια  εναι φιερωμένα στό πρόσωπό της, καθώς καί πάρα πολλοί εροί Ναοί. πίσης, τά θαύματα πού χουν καταγραφε εναι μέτρητα, πως καί τά φιερώματα, τά τάματα καί τά καντήλια πρς τιμήν Της.

   Εναι τό μοναδικό πρόσωπο πού τιμήθηκε πό τό Θεό τόσο πολύ,στε νά νομάζεται Παναγία, δηλαδή πάνω πό λους τούς γίους  καί λες τίς γγελικές Δυνάμεις. Τοτο ὀφείλεται στὸ ὅτι περαγία Θεοτόκος δέχθηκε στά σπλάχνα της τόν Κύριο μν ησο Χριστόν, τό δεύτερο πρόσωπο τς γίας Τριάδος καί ν συνεχεί το ἔδωσε τήν νθρώπινη σάρκα γιά τή σωτηρία τοῦ νθρωπίνου γένους.

   Μπορεῖ  σύγχρονος νθρωπος νά μήν κατανοε πλήρως τό σωτηριολογικό ργο το Θεο διά τς περαγίας Θεοτόκου, κενο,μως, πού κατανοε συνειδητά εναι τή μητρότητά της, διότι ,πως ἀκριβῶς περαγία Θεοτόκος γκαλιάζει τό Δημιουργό το σύμπαντος κόσμου, κατά τόν διο τρόπο γκαλιάζει καί λους τούς νθρώπους πού προστρέχουν στήν πρεσβεία της.

    Γιά τὸ λόγο ατό, Παναγία ἀποκαλεῖται καί μητέρα λου τοκόσμου· ταυτόχρονα, μως , εναι καὶ ἡ προσωπική καταφυγή καί σφάλεια γιά τόν καθένα μας ξεχωριστά,γικάθε πονεμένο, πικραμένο, δικημένο, σθενή καί γκαταλελειμμένο.

   Στό πρόσωπο τς περαγίας Θεοτόκου  εναι φιερωμένος καί τελευταος μήνας τοῦ κκλησιστικοῦ τους, ὁ Αγουστος. Καθημερινς, σέ λους τούς ερούς Ναούς πιτελεται ερά Παράκληση,κατὰ τὴν ὁποία ὁ κάθε ν μετανοί χριστιανός ζητ τήν πρεσβεία Της βιώνοντας κατ’ ατόν τόν τρόπο να σύντομο Πάσχα μέσα στό καλοκαίρι, μέ λα τά χαρακτηριστικά τς Σαρακοστς, πως αστηρή νηστεία, προσευχή καί ἡ γκράτεια.

    Εναι εκαιρία, λοιπόν, γιά λους μς, πού χουμε παραμελήσει τήν ψυχή μας ἤ χουμε τραμαυτιστεῖ πό τόν φιν τς μαρτίας , νά ξεκινήσουμε μέ διαίτερη προσπάθεια νά νακαλύψουμε, τι μητρότητα τς περαγίας Θεοτόκου μς περιμένει.

    Ὅτι ,πράγματι, μπορε νά σταθε δίπλα μας, πως τό χει ποδείξει, ἄλλωστε, χι μόνο σέ μένα τόν νθρωπο, λλά καί σὲ ὁλόκληρο τὸ θνος ,πού σήμερα δοκιμάζεται σο ποτέ λλοτε.

   ρκεῖ  καρδιά μας νά κλίνει γόνυ μετανοίας  κανά ψελίσουμε μέ τά χείλη μας τίς λέξεις  ‘’περαγία Θεοτόκε σσον μς''

 

 

                                                         + ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας Χρυσόστομος