Μνήμη Κοιμήσεως Ἁγίας Ἄννης Μαρκόπουλο Ἀττικῆς

.

Τετάρτη07Αύγουστος2013

Μνήμη Κοιμήσεως Ἁγίας Ἄννης Μαρκόπουλο Ἀττικῆς

  Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτορος Ἄννης στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ Μαρκοπούλου Ἀττικῆς.

  Λειτουργὸς ὁ Ποιμενάρχης μας μὲ συλλειτουργοὺς τοὺς Ἱερεῖς π. Δημήτριο, π. Θεόφιλο, π. Χρῆστο καὶ π. Καλλίνικο.

 Πλῆθος πιστῶν ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωὶ κατέκλυσαν τὸν Ἱερὸ Ναὸ καὶ τὸν προαύλιο χῶρο τῆς Μονῆς.

 Ἡ ὁμιλία τοῦ Ἐπισκόπου μας εἶχε ἀναφορὰ στὸ πρόσωπο τῆς Ἁγίας Ἄννης, καὶ πόσο συνέβαλε ἀφιερώνοντας τὴ μονάκριβη κόρη της στ' Ἁγία τῶν Ἁγίων.

  Δὲν παρέλειψε νὰ μιλήσει γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς σωστῆς χριστιανικῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν ἀπὸ τοὺς γονεῖς, ὅπως τέλεια ἦταν ἡ παιδεία ποὺ ἔδωσε στὴ Παναγία μας ἡ ἑορταζόμενη Ἁγία.

  Ἰδιαιτέρως τόνισε,γιὰ ὅλες τὶς δυσκολίες ποὺ βιώνουμε ὡς Ἔθνος, ὅτι αὐτὸ ὀφείλετε στὴ δικὴ μας ἀδιαφορία, καὶ ἀπροθυμία νὰ πράττουμε τὸ Θέλημα τοῦ Κυρίου μας.

   Εὔκολα μπορεῖ νὰ λέμε γιὰ ἐκείνους ποὺ μας ἔφεραν σ' αὐτὴ τὴν κατάσταση, ἀλλὰ μᾶς εἶναι δύσκολο νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἐμεῖς ἔχουμε τὴν εὐθύνη γιὰ ὅλη αὐτὴ τὴν ἄσχημη ἐξέλιξη, διότι ἐμεῖς εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ ἐκλέξαμε ἐκείνους, τοὺς ὁποίους τώρα θεωροῦμε ἀκατάλληλους.

  Ἐπίσης ἔκανε σχόλιο γιὰ τὴ δοκιμασία ποὺπερνᾶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἐσφιγμένου γιὰ τὴν ὁποία καὶ προσευχόμαστε.

  Τελειώνοντας εὐχήθηκε στὴ δοκιμαζόμενη, ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας, ἡ ὁποία τὴ προηγούμενη Παρασκευὴ τραυματίστηκε ἀπὸ τὴ πύρινη λαίλαπα, νὰ ἔχουν ὑπομονὴ καὶ δύναμη νὰ ξεπεράσουν ὅτι καταστροφικὸ ἄφησαν πίσω τους οἱ φλόγες.

 Προέτρεψε μάλιστα ὅλους τοὺς παρισταμένους πιστοὺς νὰ συμπαρασταθοῦν μὲ ὅσες δυνάμεις ἔχουν στὴν ἱερὰ ἀδελφότητα.

 Μετὰ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας, τέλεσε τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος καὶ κτήτορος τῆς Μονῆς, πατρὸς Παχωμίου.

Οἱ φωτογραφίες ποὺ ἀκολουθοῦν εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τοῦ πύρινου κλοιοῦ ποὺ ἔπληξε ἕνα τμῆμα τῆς μονῆς.