Ἑσπερινὸς Προφήτη Ἠλία στὸ Κολωνάκι Θηβῶν

.

Παρασκευή02Αύγουστος2013

Ἑσπερινὸς Προφήτη Ἠλία στὸ Κολωνάκι Θηβῶν

   Στὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Προφήτη Ἠλία χοροστάτησε ὁ Ἐπίσκοπὸς μας στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ στὸ Κολωνάκι Θηβῶν.

   Οἱ ἱερεῖς π. Γρηγόριος γραμματέας τῆς Ἱερὰς Συνόδου, π. Μιχαήλ, π. Παντελεήμων π. Στυλιανὸς, π.Χρῆστος καὶ π. Ματθαίος ἔδωσαν μὲ τὴ συμμετοχὴ τους τιμὴ στὸν Προφήτη Ἠλία, ἐνῶ οἱ ἱεροψάλτες Εὐάγγελος Τούτουζας καὶ Στυλιανὸς Σταμάτης, ἀπέδωσαν τοὺς ὕμνους μὲ κατάνυξη.

   Στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στὸ πρόσωπο τοῦ Προφήτη Ἠλία, ἐνῶ ταυτόχρονα τόνισε ὅτι ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται.

   Ὅπως ἀπομάκρυναν τὸν Προφήτη ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ τὸν ἀκοῦν νὰ τοὺς ἐλέγχει, ἔτσι καὶ σήμερα αὐτὸς ποὺ θὰ θελήσει νὰ πεῖ τὴν ἀλήθεια, οἱ ἀδίστακτοι τῆς ἐποχῆς μας θὰ φροντίσουν ἢ νὰ τὸν ἐξορίσουν ἢ νὰ τὸν θανατώσουν. Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους καὶ σὲ ὅποιον ὀρθόδοξο ἀντιστέκεται ἐνάντια στὶς προκλήσεις τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

   Δυστυχῶς ἐκεῖνοι ποὺ ἀνέλαβαν Πατριαρχικὲς καὶ Ἀρχιεπισκοπικὲς θέσεις γιὰ τὴ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἐκεῖνοι ἐπίσης ποὺ κυβέρνησαν καὶ κυβερνοῦν τὴ Χώρα, ἀπ' ὅτι δείχνουν τὰ πράγματα εἶναι Γενίτσαροι! 

   Ἄν καταφέρουμε στὴ ζωὴ μας νὰ τοποθετήσουμε τὸν Κύριὸ μας ὅπως ὁ Προφήτης Ἠλίας, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἡ ΄΄λέπρα΄΄ τῆς ἐποχῆς μας νὰ ἐξαφανισθεῖ ὅπως τὴν ἐξαφάνιζε τῷ καιρῶ ἐκείνω ὁ Προφήτης Ἠλίας ὁ Θεσβίτης.