Ὁ Ε’ κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Παναγίας Ὁδηγητρίας Ἀχαρνῶν

.

Κυριακή26Μάρτιος2017

Ὁ Ε’ κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Παναγίας Ὁδηγητρίας Ἀχαρνῶν

      Στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Παναγίας Ὁδηγήτριας καὶ Ἁγίου Νεκταρίου Ἀχαρνῶν τέλεσε τὸν Ε' κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, κ. Χρυσόστομος.
      Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀναφέρθηκε στὸ Εὐαγγελικὸ ἀπόσπασμα τῆς ἴασης τοῦ νεαροῦ ἀπὸ τὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα. Ὅπως ὁ Χριστὸς εἶπε στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους ὅτι τὸ πνεῦμα ἐκεῖνο φεύγει μόνο μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία, ἔτσι κι ἐμεῖς ὡς Χριστιανοὶ ἀκοῦμε μὲ τὰ αὐτιὰ τῆς ψυχῆς μας τὸν λόγο Του καὶ προσπαθοῦμε μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴ νηστεία νὰ ἐκβάλλουμε τὰ ψυχοφθόρα πάθη μας. Μὲ συνεχῆ καρδιακὴ προσευχὴ πρὸς τὸν Χριστό, μὲ νηστεία καὶ τῶν πέντε αἰσθήσεων, ὁ Χριστιανὸς ἀξιώνεται τοῦ ψυχικοῦ φωτισμοῦ καὶ συνεχίζει τὴν πορεία του πρὸς Ἐκεῖνον. Ἀπευθυνόμενος στοὺς γονεῖς ὁ Ποιμενάρχης μας τόνισε πόσο σημαντικὸ εἶναι νὰ γνωρίσουν στὰ παιδιά τους τὴ νηστεία, ἡ ὁποία καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο ἐλεύθερο. Ἡ προσευχὴ καὶ ἡ νηστεία εἶναι τὰ δυὸ φτερὰ κάθε Χριστιανοῦ ποὺ τὸν ἀπελευθερώνουν ἀπὸ κάθε ἀδυναμία καὶ πάθος. Ὁ φωτισμὸς τῆς ψυχῆς ἀποκτιέται ὅταν ἀδιαλείπτως ἐπικοινωνοῦμε μὲ τὸν Κύριό μας.

1UIFHHUIUI

2UIFUHIHUUIH

3UISGIUIU

4IUDUIHGHINU

5IOHIJOIIO

6UTHUHU

7SUGGHUI

8IJFSGHIO

9SFUUIUI

10SBFUONBN

11SUFGHU

12UFSBUIIU

13UHXFBIUH