Δ’ Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου

.

Δευτέρα22Ιούλιος2013

Δ’ Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ στὸ Park Ex τοῦ Μόντρεαλ λειτούργησε ὁ Μητροπολίτης μας Δ’ Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, μὲ συλλειτουργοὺς τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Νικόδημο καὶ τὸν Πρεσβύτερο π. Θεόδωρο. 

   Στὴν ὁμιλία του ὁ Ἐπίσκοπὸς μας τόνισε τὸ πόσο σημαντικὸ εἶναι νὰ ὑπάρχει ἡ Πίστη στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, καί τα πάντα στὴ ζωὴ μας νὰ τὰ ἀφήνομε στὴ Θεία Πρόνοια τοῦ Κυρίου.