Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Εὐφημίας στὸ Μόντρεαλ χοροστάτησε ὁ Ἐπίσκοπὸς μας

.

Δευτέρα22Ιούλιος2013

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Εὐφημίας στὸ Μόντρεαλ χοροστάτησε ὁ Ἐπίσκοπὸς μας

   Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Εὐφημίας στὸ Μόντρεαλ χοροστάτησε ὁ Ἐπίσκοπὸς μας τὸ Σάββατο ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς, ὅπου τιμήθηκε προεορτίως ἡ Ἁγία Παθενομάρτυς Εὐφημία.

   Ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συνομιλήσει ἀπὸ κοντὰ μὲ τὸν δραστήριο Ἱερέα Ἀρχιμανδρίτη π. Νικόδημο Καλαντὴ,  ὁ  ὁποῖος ἐπὶ σειρὰ τριῶν δεκαετιῶν ἐργάζεται ἀσταμάτητα γιὰ τὸν Ἁγιασμὸ καὶ τὸ Φωτισμὸ τῶν ὁμογενῶν Ἑλλήνων ποὺ ζοῦν στὸ Μόντρεαλ.