Κυριακή11Αύγουστος2013

   Μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε ὁ Ἅγιος μάρτυς Καλλίνικος, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας.

   Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἄγει τὰ ονομαστήριὰ του, ὁ σεπτὸς Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλίνικος.

   Στὸ Ἱερὸ Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου συμμετεῖχαν, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ Ἐπίσκοπὸς μας, ὁ Θεοφιλέστατος Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερὰς Συνόδου Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ἱερεῖς, καὶ οἱ διάκονοι π. Νικόλαος καὶ π. Παχώμιος.

   Τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς  ὕμνους ἀπέδωσε μὲ ἀρτιότητα καὶ κατάνυξη ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς  τῆς Ο.Ε.ΒΥ.Χ. ὑπὸ  τοῦ μουσικολογιωτάτου χοράρχου αὐτῆς κ. Μιχαὴλ Μακρὴ.

   Τὸν πανηγυρικὸ ἐκφώνησε ὁ Μητροπολίτης μας,  ὁ   ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, στὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου, καὶ στὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Ζ! Ματθαίου.

   Χαρακτηριστικὸ ἦταν αὐτὸ ποὺ τόνισε: 

   Εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ λέγεται κάποιος Χριστιανός.

   Τὸ νὰ ζεῖ ὅμως Χριστιανικὰ εἶναι ἀγῶνας, θυσία, αὐταπάρνηση.

   Ὅταν κλείσει τὰ μάτια του ὡς ἀληθινὸς Χριστιανὸς καὶ παραδοθεῖ ἡ ψυχὴ του εἰς χεῖρας Θεοῦ Ζῶντος, αὐτὸ εἶναι θαῦμα!

   Αὐτὸ τὸ θαῦμα βίωσε ὁ Μάρτυς Καλλίνικος !

   Ἐμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀγωνιζόμαστε νὰ φθάσουμε στὰ βήματα τῶν Ἁγίων μας, προσδοκώντας τὴν αἰώνια ζωὴ  !

   Στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας του, εὐχήθηκε στὸν ἑορτάζοντα Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐκ μέρους τῶν Ἁγίων Συνοδικῶν, νὰ ἔχει ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία, νὰ διατηρήσει τὴ ‘’διάκριση’’, αὐτὸ τὸ χάρισμα ποὺ τοῦ ἔχει δώσει ὁ Κύριὸς μας, νὰ ἔχει ὑπομονὴ ν' ἀντέχει ὅλες τὶς δοκιμασίες, καὶ ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς δίπλα στὸν Ἀρχιεπίσκοπὸ μας ὡς μία ‘’γροθιὰ’’  νὰ συνεχίσουμε αὐτὸν τὸν δίκαιο ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως! 

   Στὸ τέλος, ἐψάλη ἀπὸ τὴ χορωδία ὁ  πολυχρονισμὸς τοῦ Μακαριωτάτου, καὶ ἐν συνεχεία ἐκπρόσωπος τῶν ἐνοριῶν τῆς Πελοποννήσου τοῦ ἀπηύθυνε εὐχές.

   Συγκινημένος ὁ Μακαριώτατος εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους συμμετεῖχαν καὶ συνέβαλαν στὴν ὀνομαστικὴ του ἑορτή.

   Ἀκολούθησε μοναστηριακὴ τράπεζα γιὰ ὅλους τοὺς παρευρισκομένους.

Καλλινίκου τοῦ Μακαριωτάτου καὶ Θεοπροβλίτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἔτη πολλὰ, χριστιανικά, καρποφόρα, εἰρηνικά, εὐλογημένα!