Μεγάλη Παρασκευή – Αποκαθήλωση 

2

3

4

5

6

7

9

10

11